Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)

Anna Kubica – Dwupunkt, Metoda dwupunktowa

 

Computer Usługodawca

Serwis internetowy Anna Kubica – Dwupunkt, Metoda dwupunktowa, dostępny pod
adresem https://annakubica.com/ jest prowadzony przez:

ANNA MAŁGORZATA KUBICA,
przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
1/ANNA KUBICA PROSPERITY 2/ PROSPERITY ANNA KUBICA, JANINA GŁUSZAK SPÓŁKA CYWILNA,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP
6462135660,
nr REGON 240030110,
ul. Mikołaja Kopernika 40/5, 43-100 Tychy

Envelope Open Text Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji
elektronicznej:

  • poczta elektroniczna: kontakt@annakubica.com
  • formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://annakubica.com/kontakt/
Earth Europe Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:

  • polski,
  • angielski.
Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do

regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: „Inne regulaminy i polityki”.

Gears Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków
technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

Dla funkcji dostępnych w ramach strony internetowej które objęte są osobnym regulaminem,
ewentualne dodatkowe warunki techniczne dotyczące tych usług będą tam określone. Odnośniki do
regulaminów znajdują się na końcu tych warunków.

Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce
prywatności dostępnej pod adresem:
https://annakubica.com/polityka-prywatnnosci/
File Contract Inne regulaminy i polityki

Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają
również:

  • Regulamin serwisu – https://annakubica.com/regulamin/

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.